11.12.2009

W ostatnim czasie trzy z funduszy WIOF dostały oceny “A” od Standard& Poor’s (S&P), były to: WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund, WIOFChina Performance Fund oraz WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund.

Download Reports Standard & Poor’s:

Agencja uważa, że zarządzanie ustalone dla WIOF Greece-CyprusOpportunities Fund jest rozsądne i pragmatyczne. Natomiast zespół APS AM,zarządzający WIOF China Performance Fund postrzegany jest przez S&P jakodoświadczony a jego podejście zrównoważone i wdrażane z sukcesem. WIOFAdriatic-Balkan Opportunities Fund otrzymał ocenę “A”, ponieważ w opiniiS&P zespół KD, zarządzający funduszem, posiada odpowiednią wielkośći kwalifikacje, które pozwalają na osiąganie ponadprzeciętnych zysków natak trudnym rynku regionalnym.

Ocena A oznacza, że fundusz posiada wysokie standardy jakościowe oparteo dobre procesy inwestycyjne, a logika działania zarządzających jestodpowiednia dla funduszu o danych celach. Ocena ta klasyfikuje także danyfundusz wśród 20% najlepszych w danej kategorii.

Ratingi Standard & Poor’s od A do AAA dla zarządzających funduszemoparte są o analizę wyników historycznych (zmienność i konstrukcjaportfela) oraz czynniki ilościowe (zarządzanie, status korporacyjny i procesinwestycyjny), które wpływają na długoterminowe wyniki. Fundusz możeotrzymać ocenę na podstawie co najmniej 3 letniej udokumentowanej historii.Jednak nie wszystkie fundusze pomimo spełnienia tego warunku otrzymują ocenęAgencji, ponieważ aż 80% z nich wykazuje braki już we wstępnej faziebadania. Pozostałe 20%, spełniające warunki wywiadu i zrozumieniazmienności wyników funduszu jako odpowiedniej inwestycji, pozostaje w procesieewaluacji.

Według opinii Standard & Poor's tylko fundusze dyscyplinujące swojeprocesy i pokazujące mocne zarządzanie, są w stanie dostarczyć stały ponadprzeciętny zwrot w długim okresie czasu.

Należy zauważyć, że przyznanie wysokiego ratingu nie powinno byćpodstawą w podejmowaniu decyzji o inwestycji. Może być traktowane jakopierwszy krok w procesie wyboru funduszu.