06.10.2009

Ratingi Standard & Poor’s od A do AAA dla zarządzających funduszemoparte są o analizę wyników historycznych (zmienność i konstrukcjaportfela) oraz czynniki ilościowe (zarządzanie, status korporacyjny i procesinwestycyjny), które wpływają na długoterminowe wyniki. Fundusz możeotrzymać ocenę na podstawie co najmniej 3 letniej udokumentowanej historii.Jednak nie wszystkie fundusze pomimo spełnienia tego warunku otrzymują ocenęAgencji, ponieważ aż 80% z nich wykazuje braki już we wstępnej faziebadania. Pozostałe 20%, spełniające warunki wywiadu i zrozumieniazmienności wyników funduszu jako odpowiedniej inwestycji, pozostaje w procesieewaluacji.

Agencja Standrad & Poors wydała oceny A dla dwóch funduszy WIOF: WIOFGreece-Cyprus Opportunities Fund i WIOF China Performance Fund. Agencja uważa,że zarządzanie ustalone dla WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund jestrozsądne i pragmatyczne. Natomiast zespół APS AM, zarządzający WIOF ChinaPerformance Fund postrzegany jest przez S&P jako doświadczony a jegopodejście zrównoważone i wdrażane z sukcesem.

Ocena A oznacza, że fundusze posiadają wysokie standardy jakościoweoparte o dobre procesy inwestycyjne, a logika działania zarządzających jestodpowiednia dla funduszu o danych celach.

Według opinii Standard & Poor's tylko fundusze dyscyplinujące swojeprocesy i pokazujące mocne zarządzanie, są w stanie dostarczyć stały ponadprzeciętny zwrot w długim okresie czasu.

Należy zauważyć, że przyznanie wysokiego ratingu nie powinno byćpodstawą w podejmowaniu decyzji o inwestycji. Może być traktowane jakopierwszy krok w procesie wyboru funduszu.