24.07.2009

Spoločnosť KBC oznámila povzbudivý základný čistý zisk 465 mil. EURv prvom štvrťroku 2009 s nástrojmi na zvládnutie ďalšieho zameraniaštruktúrovaných úverov.

Výsledok je podstatne lepší ako 176 mil. EUR, ktoré sa podarilorealizovať v predchádzajúcom ťažkom štvrťroku. Prevádzkové trendy sav podnikateľských jednotkách zmenili na pozitívne a obchodné rozpätiaspoločností sa významne zotavili so zníženými úrovňami prevádzkovýchnákladov, zatiaľ čo poplatky pri zhoršených pôžičkách tiež zostaliv rámci očakávaní a dokonca pod úrovňou predchádzajúcehoštvrťroku.

Viac podrobných informácií o výkaze výnosov spoločnosti KBC nájdetena: http://www.kbl.lu/