15.06.2009

Kuwait Financial Centre S.A.K ‘Markaz’, jeden z liderów wśród bankówinwestycyjnych oraz spółek zarządzających aktywami na Bliskim Wschodzie,o łącznej wartości aktywów pod zarządzaniem ponad 781 milionów KD nadzień 31 marca 2009, został wybrany do pełnienia roli doradcy inwestycyjnegofunduszu WIOF Middle East Performance Fund.

Celem funduszu są zarówno inwestorzy instytucjonalni jak i detaliczniz Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy będą inwestować na rynkachBliskiego Wschodu i Północnej Afryki w celu osiągnięcia możliwienajlepszego zwrotu. Fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, zgodniez standardami UCITS III, co świadczy o bardzo wysokim poziomieprzejrzystości i zgodności z wszelkimi dyrektywami .

Manaf Alhajeri, dyrektor generalny Markaz: „Dziękujemy Cornhill Management zapowierzenie funkcji zarządzającego funduszem WIOF Middle East PerformanceFund. Zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni, uzyskaliśmy dzięki doskonałymwynikom w ciągu wielu lat oraz zdolności do wprowadzania innowacyjnychrozwiązań dla inwestorów instytucjonalnych. Bliski Wschód posiadazachęcające możliwości inwestycyjne. Pomimo kryzysu finansowego, przewidujesię, że ze względu na duże nadwyżki finansowe, rezerw ropy naftowej orazpłynność finansową będzie drugim najprężniej rozwijającym się rynkiemwschodzącym w Azji. W 2009 oczekuje się wzrostu o 2,5% w regionie BliskiegoWschodu. podczas gdy przewidywania dotyczące gospodarki światowej oscylują napoziomie ok. 1,3%. W świetle obecnej sytuacji ekonomicznej, w regionieBliskiego Wschodu można się spodziewać dużo lepszych wyników niż narynkach rozwiniętych. “

Derek Chambers, prezes i dyrektor generalny Cornhill Management: „Dobieramy naszychpartnerów w oparciu o ich reputację oraz na podstawie osiągniętych wynikówpoprzez wnikliwe badania „due diligence”. Naszym celem jest oferowanienajlepszych usług poprzez doradców lokalnych, zarządzających aktywami dlawymagających inwestorów zainteresowanych rynkami wschodzącymi“.

"Fundusz będzie inwestował na rynkach Bliskiego Wschodu i AfrykiPółnocnej, ponieważ zapewniają one atrakcyjne możliwości inwestycjidługofalowych, oraz szeroki wachlarz silnych i prężnie rozwijających sięsektorów. Jest to interesujące uzupełnienie oferty naszych funduszy rynkówwschodzących.