16.10.2006

Predstavenstvo WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS SICAV rozhodlo ustanoviťod 4. októbra 2006 pre pod-fond WIOF US Capital Growth Fund novéhoinvestičného manažéra americkú spoločnosť ATALANTA SOSNOFF CAPITAL LLCnamiesto doterajšieho manažéra fondu – spoločnosť AIG Global InvestmentCorp. Inc.