02.03.2009

Krátke interview s portfolio manažérom Mehdi Ali Khan, Habib Bank AGZurich.

Otázky: 1/ Doteraz sa preinvestovalo približne 20% aktív fondu. Kedyočakávate nárast tohto percenta na celkovú alebo minimálne na väčšiučasť fondu?

2/ Pri pohľade na investície fondu sú hlavnými sektormienergeticko-ropný, bankový a materiálovo-poľnohospodársky. Do ktorýchďalších sektorov plánujete investovať? Alebo máte v pláne zvýšiť svojpodiel vo vyššie uvedených sektoroch?

3/ Ako sme už spomenuli, hlavnými hnacími silami fondu boli ropnéspoločnosti v portfóliu fondu a zhodnocovanie meny. Aké by mohli byťhlavné zdroje rastu fondu v blízkej budúcnosti (1–2 roky)?

Odpovede: 1/ Čo sa týka zvyšku aktív, čakáme na uzatvorenie prvéhokola výnosov. Zatiaľ boli výsledky povzbudivé a výnosy z dividend sauberali správnym smerom. Mena dosahovala pozoruhodnú výkonnosť dokonca ajvtedy, keď sa v rámci jedného dňa presunulo 500 mil. USD na podporuopätovného zaplatenia dlhopisov. O ďalšom kole investícií rozhodnemev krátkom čase. Trh sa pohybuje v smere, ktorý nie je zdravý. Veríme, žesa urobí korekcia. Napovedá tomu aj odraz politického diania.

2/ Okrem spomínaných sektorov nie sú ďalšie dobré sektory taklikvidné. V súčasnosti sa pridŕžame tých sektorov, v ktorých saangažujeme. Možno si vyberieme niekoľko ďalších spoločností, aleďalšie sektory nie sú v hre. Výnosy z dividend sú hlavným faktorom,kvôli ktorému bude tento trh zaujímavý pre lokálne spoločnosti, keďže napeňažnom trhu idú úrokové miery nadol. Aj vláda potrebuje hotovosť,takže sa očakáva, že štátom vlastnené spoločnosti, ktoré súobchodovateľné na burze, budú distribuovať zdravé dividendy naštvrťročnej báze.

3/ Nedá sa urobiť predpoklad, čo sa udeje v najbližších 1–2 rokoch.Na tomto trhu sme boli veľmi úspešní, lebo sme sa pridŕžali našejstratégie až 6 mesiacov, avšak nie viac. Pre Pakistan bude vo všeobecnostiveľmi pozitívne, ak sa udrží vnútorná militantnosť v severnýchoblastiach prostredníctvom viacerých opatrení, ako je napríklad dialóg,zainteresovanie lokálnych firiem a oddelenie lokálnych firiem odzahraničných. V tomto ohľade sa dosiahol určitý úspech. Za posledné2 roky bola problémom aj energia, vláda však problém rieši. Ak neprídek vonkajším impulzom, ako boli napríklad udalosti v Bombaji, za jeden roksa veci významným spôsobom zmenia.