23.09.2008

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała następująceglobalne ratingi Privatbanka, a.s.: rating siły finansowej banku (BFSR) E+ orazratingi depozytów w walucie krajowej i walutach obcych B2/Not Prime. AgencjaMoody's przyznała również bankowi ratingi na skalę krajowąBaa3.sk/SK-3.

Perspektywy wszystkich ratingów są stabilne. Agencja Moody’s uznałasystemy i procedury zarządzania ryzykiem przez bank jako wystarczające dlabanku tej wielkości i o takim profilu ryzyka.

Więcej informacji na temat ratingów Moody’s przed­stawiamy nastronie www.moodyscentraleurope.com