02.07.2008

WIOF z przyjemnością informuje o dodaniu do swej rodziny funduszyinwestycyjnych nowego funduszu – WIOF Pakistan Performance Fund.

WIOF Pakistan Performance Fund koncentruje się wyłącznie na obszarzePakistanu, co odzwierciedla specjalistyczne know-how Zarządcy zarządzającegotym funduszem. WIOF Pakistan Performance Fund jest zarządzany przez Pana HabibaBank, który posiada dogłębną znajomość i doświadczenie, obejmujące tenregion.

Więcej informacji dotyczącego tego i innych subfunduszy można znaleźć wsekcji funduszy na naszej stronie internetowej.