18.02.2008

C-QUADRAT Investment AG zwiększył aktywa w segmencie „zarządzaniaaktywami“ o 59% w 2007 r. Ponadto C-QUADRAT będzie zajmować sięzarządzaniem aktywami dla dwóch funduszy detalicznych Raiffeisen SalzburgInvest Kapitalanlage GmbH. Ekspansja działalności w zakresie sprzedażydetalicznej na dodatkowych sześć państw, co pozwala dotrzeć do ponad155 milionów potencjalnych klientów, dobrze rokuje pozycji C-QUADRAT narynkach niemieckim i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w artykule pod adresemWIOF.eu/inter­national