19.10.2006

Rada Dyrektorów World Investment Opportunities Fund informuje, iż z dniem4 października br. mianowała amerykańską firmę zarządzają ATALANTASOSNOFF CAPITAL LLC, jako nowego zarządzającego sufunduszem US CAPITAL GROWTHFUND. Zastąpi ona dotychczasową firmę zarządzającą AIG Global InvestmentCorp. Inc.