15.01.2008

WIOF ma zaszczyt ogłosić, że poza obecnie dostępnymi możliwościamisubskrypcji w ośmiu walutach, dodatkowo wprowadza dwie nowe waluty, tj. GBPoraz SGD.

WIOF ma zaszczyt ogłosić, że poza obecnie dostępnymi możliwościamisubskrypcji w ośmiu walutach, dodatkowo wprowadza dwie nowe waluty, tj. GBPoraz SGD. Dla udogodnienia naszych klientów, dostępne będą równieżnotowania NAV w tychże walutach na stronie internetowej WIOF.