14.01.2008

Obchodovanie na peňažnom trhu bolo aj v decembri, podobne akov predchádzajúcich mesiacoch, pokojné. V porovnaní s predchádzajúcimmesiacom sa sadzby takmer nezmenili.

Priemerné decembrové výnosy slovenských dlhopisov sa oproti novembrutakmer nezmenili; len veľmi mierne vzrástli krátke výnosy. Pod vplyvomvýrazného rastu inflácie v eurozóne vzrástli výnosy nemeckých dlhopisov,najmä na dlhšom konci (likviditná situácia ešte nie je na európskychtrhoch štandardizovaná a trh neočakáva rýchlu reakciu ECB). Takto sarozpätie slovenských dlhopisov voči nemeckým zúžilo.

V decembri realizoval ARDAL emisiu 6-ročného dlhopisu s fixným kupónom,nebola však úspešná.

Slovenská koruna bola v decembri pod výrazným regionálnym vplyvom.V prvej dekáde mesiaca ešte posilňovala. Keď 11.12 znížila americkácentrálna banka sadzby len o 25 bodov namiesto trhom očakávaných50 bodov, nálada na globálnom trhu sa zhoršila. Investori odchádzali zostredoeurópskeho trhu a koruna v priebehu dvoch dní oslabila z úrovníblízkych 33 korún za euro nad 33.5 korún. Určitým impulzom bolo predVianocami aj ponechanie českých sadzieb bez zmeny, napriek akcelerujúcejinflácii. Potom bola koruna až do konca mesiaca viac-menej statická.

Privat Banka a.s., Richard Tóth, Hlavný ekonóm

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.