26.11.2007

Spoločnosť Raiffeisen International dosiahla mimoriadny rastkonsolidovaného zisku o 43%, s celkovými čistými aktívami dosahujúcimisumu 67,5 miliardy EUR.

Raiffeisen International Bank-Holding AG, člen Raiffeisen ZentralbankÖsterreich AG (RZB) Group, si udržal svoju výraznú rastovú tendenciu ajv treťom štvrťroku tohto roku. Konsolidovaný zisk vzrástol medziročneo 43 % na 625,7 mil. EUR spolu s nárastom zisku pred zdanením o 46 % na953,4 mil. EUR. Bez zarátania mimoriadnych ziskov dosiahol konsolidovaný ziskza tretí štvrťrok 224 mil. EUR, čo je doteraz najlepší výsledokv histórii spoločnosti. Neúmerná fluktuácia na svetových finančných aúverových trhoch v poslednom období sa na raste spoločnosti takmerneprejavila.

Skupina Raiffeisen group plánuje dosiahnutie ziskov za celý rok v sume750 mil EUR. Zároveň Raiffeisen plánuje zvýšiť svoje celkové aktívao minimálne 20 % každý rok do 2009.

WIOF gratuluje Raiffeisen k úspechu!

Zdroj: www.rb.cz