26.11.2007

Skonsolidowany zysk Raiffeisen International wzrósł aż o 43%, a łączneaktywa netto osiągnęły wartość 67,5 mld EUR.

Raiffeisen International Bank-Holding AG, członek grupy kapitałowejRaiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) utrzymał wysoką dynamikę wzrostuw trzecim kwartale bieżącego roku. Skonsolidowany zysk wzrósł o 43% wstosunku rocznym, do 625,7 mln EUR, a zysk brutto wzrósł o 46% do 953,4 mlnEUR. Po wyłączeniu zysku nadzwyczajnego, skonsolidowany zysk za trzecikwartał osiągnął wartość 224 mln EUR, co stanowi najwyższy wynikosiągnięty przez grupę w całej jej historii. Ogromne fluktuacje naświatowych rynkach finansowych i kredytowych w ostatnim czasie nie miałyistotnego wpływu na wzrost grupy.

Grupa Raiffeisen planuje zyski za rok w wysokości 750 mln EUR.Jednocześnie Raiffeisen planuje wzrost łącznych aktywów do roku 2009 o conajmniej 20% rocznie.

WIOF gratuluje Raiffeisen sukcesu!

Źródło: www.rb.cz