09.10.2007

Z przyjemnością informujemy że w pierwszej dekadzie października WIOFplanuje rozszerzyć swoją ofertę o nowe i ciekawe fundusze.

WIOF Central Asian Opportunities Fund inwestuje w akcje spółek z regionuśrodkowej Azji (Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Kyrgistan,Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan). Jest to region bardzo bogaty w zasobynaturalne min. ropa, gaz i złoto, i z dużym potencjałem rozwojugospodarczego.

WIOF CIS Bond inwestuje w portfel papierów dłużnych, główniedenominowane w rublach, emitowane przez rządy i korporacje z regionuWspólnoty Niepodległych Państw.