30.08.2007

Według informacji finansowych z 15 sierpnia 2007 r. po raz pierwszy whistorii łączne aktywa Raiffeisenbank a.s. przekroczyły kwotę 100 mld CZK.W pierwszej połowie tego roku zysk netto Raiffeisenbank a.s wyniósł366,9 mln CZK, co stanowi w porównaniu do 2006 r. wzrost o prawie 30%.Ponadto, Raiffeisenbank a.s. nadal dynamicznie się rozwija, o czym świadczyosiągnięcie przez aktywa banku łącznej kwoty 105,4 mld CZK w czerwcu2007 r. Odzwierciedla to potencjał banku do zajęcia pozycji liderana rynku.

WIOF gratuluje Raiffeisenbank a.s. sukcesu.

Zródło: http://www.rb.cz