03.09.2007

Według najnowszych informacji Nord Europe Private Bank (NEPB) uzyskałczłonkowstwo w stowarzyszeniu Association des Banques et Banquiers deLuxembourg (ABBL). Stowarzyszenie ma bardzo szerokie i zróżnicowane poledziałania. Na przestrzeni lat stowarzyszenie to stało się centrum finansowym(Financial Centre) cieszącym się reputacją w skali światowej. ABBL starasię chronić i wspomagać interesy zawodowe swoich członków, w tym przypadkubanków luksemburskich.

Członkowstwo w tym stowarzyszeniu jest kolejnym dowodem na to, że NEPB mawielki potencjał rozwoju i funkcjonowania w świecie finansów. WIOF gratulujeNEPB osiągniętego sukcesu.

Zródło: http://www.nordeuropebank.lu