02.07.2007

WIOF Grece – Cyprus konsekwentny trend wzrostu przy towarzyszącymzdenerwowaniu w piątek, osiągnął finalnie nowy poziom 68.38% wzrostu, orazwartość detaliczną €5 jednej akcji.

Charakterystyczny dla wyników Funduszu WIOF Grece – Cyprus konsekwentnytrend wzrostu przy towarzyszącym zdenerwowaniu w piątek, osiągnął finalnienowy poziom 68.38% wzrostu, oraz wartość detaliczną €5 jednej akcji. Jakojeden z 36 zarządzanych funduszy World Investment Opportunities Fund, FunduszGrece-Cyprus jest stosunkowo nowy. Zarządzany przez Laiki Asset Management naCyprze, fundusz pierwotnie uruchomiony został w kwietniu 2006. Po wypuszczeniupierwszych akcji w cenie €3, fundusz cechował konsekwentny trend wzrostowy,zdobywając uznanie w postaci ‘lone-star’ funduszy WIOF za regularny trendwzrostowy, przewyższając benchmark, 42% w Q107. Portfolio Manager, MariosDemetriades, udzielił komentarza, stwierdzając, że podczas gdy FunduszGrece-Cyprus miał od zarania dobre wyniki, jego wszystkie nowe wysokie cenyakcji są wskazane kilkoma czynnikami – „w przeciwieństwie do rynkówświatowych, cypryjskie inwestycje osiągnęły naprawdę dobre wyniki wczerwcu. Dodatkowo, rozwój korporacyjny niektórych inwestycji funduszy orazwzrost zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów rynkiem cypryjskim,przyczyniły się do wysokich cen nowych akcji”. Zapytany, czy trend ten jeststały, Demetriades odpowiedział “spodziewamy się kontynuacji dobrychwyników na rynku cypryjskim wciąż niedocenianym … rynek grecki jestprzedstawiany poniżej pozostałych rynków europejskich…więc spodziewam sięto nadrobić”. Jakkolwiek, Demetriades przestrzeżony , że wynik Funduszu niejest bezpośrednio związany z rynkami światowymi generalnie, to jednakznacząca poprawa ich pozycji w skali światowej może mieć finalnie wpływ naFundusz Grece-Cyprus. Tymczasem, wzrost wartości detalicznej jednostek Funduszudo 68.38% w porównaniu do benchmark: 48.97%, pokazuje solidny trendwzrostowy.