28.05.2007

Patrząc wstecz na zeszły tydzień, największy wzrost w waluciereferencyjnej był zrealizowany przez fundusze akcji.

Bardziej niż fundusze obligacji oraz mieszane. Najbardziej udany podwzględem wyniów fundusz był WIOF Adriatic_balkan Opportunities Fund,osiągający wzrost o 1,26%. Ostatni tydzień nie był zbyt korzystny dlafunduszy obligacji. Najbardziej udany fundusz mieszany zeszłego tygodnia byłWIOF Strategie Konto Schweiz Portfolio, który zyskał w walucie referencyjnejo 1,10%.