29.03.2007

WIOF ma zaszczyt ogłosić, iż Nord Europe Private Bank S.A. oraz C-QUADRATKapitalanlage AG zostali profesjonalistami w zarządzaniu funduszami od dnia9 marca 2007.

Nord Europe Private Bank S.A. obecnie zarządza w ramachWIOF-u 15 subfunduszami. Nord Europe Private Bank S.A. z siedzibą wLuksemburgu należy do francuskiej grupy bankowej Crédit Mutuel Nord Europei zarządza aktywami grupy w zakresie bankowości prywatnej. W rankinguStandard & Poor, Crédit Mutuel Nord Europe uzyskała ocenę A+/A-1, zestabilną i długoterminową perspektywą.

C-QUADRAT Kapitalanlage AG (“C-QUADRAT”) to nowy zarządca aktywamisubfunduszu WIOF EURO International Bond, który jest niezależnym europejskimzarządzającym aktywami. Firma ma całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzjii szuka najlepszych rozwiązań dla swoich klientów. Działa w dwóchobszarach: zarządzanie aktywami, koncentrując się na funduszach funduszy orazdziałalność maklerska i doradcza, taka jak projektowanie i marketingproduktów strukturyzowanych i działalność maklerska w dziedziniefunduszy.