01.06.2011


Sajid Surti

Menedżer portfelowy

Kuwait Financial Centre 'Markaz'

 

 

Inwestowanie na Środkowym Wschodzie nie oznacza tylko zaangażowania środków w roponośne gospodarki krajów takich jak Arabia Saudyjska, Kuwejt czy Katar. Region ten daje o wiele szersze horyzonty inwestycyjne niż sądzą inwestorzy. Zamiast ograniczać go tylko do kilku państw Półwyspu Arabskiego, powinniśmy szukać możliwości na rosnących rynkach rozwijających się w Afryce Północnej. WIOF Middle East Performance Fund rozdziela inwestycje na cały Środkowy Wschód i daje szanse zaistnienia w funduszu, którego wyniki napędzane są przez gospodarki oparte o ropę naftową oraz dodatkowo umożliwia rozszerzone inwestycje w całym regionie.

 

GŁÓWNE WARTOŚCI - ROPA I GAZ

Środkowy Wschód pozostaje głównym ośrodkiem wydobycia ropy i gazu dla świata. Znajduje się tam 40% światowych zasobów ropy naftowej i ponad jedna czwarta zasobów gazu ziemnego. Te dwa surowce pozostają głównymi produktami napędzającymi gospodarki regionu.

 

Rezerwy ropy naftowej - Region MENA

 

Rezerwy gazu ziemnego - Region MENA

Uwagi: Others – Inne; Qatar – Katar; UAE - Zjednoczone Emiraty Arabskie; Algeria – Algieria; KSE - Królestwo Arabii Saudyjskie; Kuwait – Kuwejt; Saudi Arabia - Arabia Saudyjska

 

CO OPRÓCZ ROPY

Wiadomym jest, że przychody z ropy naftowej są najważniejszym składnikiem rozwojowym regionu i dają oczywiste możliwości inwestycyjne. Kraje Środkowego Wschodu mają jednak świadomość, że należy poszukiwać dodatkowych, długoterminowych czynników rozwijających gospodarkę i dlatego zyski z ropy naftowej zostały w ostatnich kilku latach zainwestowane w projekty infrastrukturalne, jako aktywna strategia dywersyfikacyjna w sektorach jak np. budowlany, co stanowi atrakcyjną i znaczącą inwestycję. Tego typu kroki pomogą zróżnicować gospodarkę i osiągnąć znaczący wzrost w przyszłości.

 

PKB z innych źródeł niż surowce węglowodorowe

Uwagi: Non Hydrocarbon GDP - PKB z innych źródeł niż surowce węglowodorowe; Crude Oil (WTI) - Ropa naftowa (WTI); USD/bbl (bbl – baryłka); USD Bn (Bn - miliard).

PODSTAWY WCIĄŻ MOCNE

Na początku roku, przez kilka miesięcy region był często obecny w mediach. Powodem były rewolucje polityczne i niepokoje o większych i mniejszych rozmiarach w wielu państwach Środkowego Wschodu. Nie da się zaprzeczyć, że wydarzenia te miały wpływ na niektóre części regionu, jak np. Egipt. Należy jednak zauważyć, że inwestycyjne i ekonomiczne podstawy regionu wciąż są mocne:

 

  • Ogólny przegląd ekonomiczny, wysokie ceny ropy naftowej i wydajne wydatki rządowe są wsparciem dla środowiska akcyjnego krajów MENA.
  • Oczekuje się poprawy płynności w regionie. Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie są prowadzącymi kandydatami rynków GCC do włączenia ich do indeksu MSCI Emerging Market Index.
  • Katar wygrywa konkurs na przeprowadzenie piłkarskich Mistrzostw Świata w 2022 co umacnia perspektywy dla tego regionu.
  • Banki i spółki petrochemiczne mają duże szanse przynieść zadawalające zwroty w 2011 roku.
  • Tegoroczne prognozy stabilnego wzrostu w gospodarce światowej i pozytywne widoki na globalne ceny towarów umacniają podstawy wzrostu ekonomicznego w regionie.
  • Prognozy wycen spółek regionu MENA zorientowanych na wzrost wciąż są atrakcyjne. Perspektywy najwyższych wzrostów za 2011 rok ma Arabia Saudyjska i Katar.
  • Zyski z dywidend w zdywersyfikowanym portfelu MENA wynosiły w ostatnich latach 3-5% i jest bardzo prawdopodobne, że zostaną utrzymane dla wypłat za pierwszy kwartał 2011 roku.

 

PRZEGLĄD

Od początku tego roku byliśmy świadkami bezprecedensowych niepokojów politycznych w regionie, od Tunezji po Egipt, Oman, Bahrain, Libię i Syrię. Pomimo tych przewrotów, długoterminowe perspektywy dla regionu są dobre. W Egipcie, w wyniku protestów, dotychczasowa partia rządząca Hosniego Mubaraka została pozbawiona władzy, a za sprawy państwowe odpowiedzialność wzięły władze wojskowe. Kraj ten planuje wybory parlamentarne we wrześniu tego roku i powolny powrót do demokracji. Protesty i ich następstwa poważnie wpłynęły na ekonomię Egiptu w krótkim okresie czasu. Jednakże w długim okresie czasu widzimy jasne perspektywy dla Egiptu, a jego gospodarka powoli będzie wracać na właściwą ścieżkę. Sytuacja w Bahrajnie i Omanie jest stabilna i gospodarki tych krajów funkcjonują normalnie. Rządy poszczególnych krajów w regionie rozpoczęły ogłaszanie dodatkowych wydatków i reform. Władze Arabii Saudyjskiej obiecały wydatki na poziomie prawie 110 mld USD. Rynek akcyjny w Katarze i Arabii Saudyjskiej mocno odbił się od dołka, spowodowanego kryzysem politycznym i na dzień dzisiejszy zredykował prawie wszystkie starty poniesione w tym roku. Dodatkowo, wzrosty cen ropy naftowej, wzmacniane przez kryzys w Libii, pomagają krajom GCC, które dzięki temu są w stanie wydać więcej na społeczny i ekonomiczny rozwój regionu. Stabilizująca się sytuacja polityczna w GCC i gospodarki zyskujące na wzroście cen ropy zapewniają nas, że długoterminowe możliwości inwestycyjne pozostają nienaruszone.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Kuwait Financial Centre 'Markaz' (Markaz). Założona w 1974 roku spółka stała się jedną z wiodących inwestycyjnych instytucji bankowych zarządzających aktywami w regionie arabskim. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Kuwejcie (KSE) od 1997 roku i posiada ocenę BBB+, przyznaną przez agencję ratingową Capital Intelligence. Markaz oferuje pełen zakres usług zarządzania aktywami i bankowości inwestycyjnej. Jej działalność sprawdzona została w przeciągu wielu lat w wymagających warunkach lokalnych, GCC i na międzynarodowych rynkach akcyjnych. Wyniki funduszy akcji i portfeli Markaz Asset Management nieprzerwanie przewyższały swoje benchmarki w tym czasie.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.