26.02.2007

Moody’s Investors Service, uznana międzynarodowa agencjaprzeprowadzająca ratingi kredytowe i analizy ryzyka na poziomie globalnym,wyróżniła właśnie firmę zarządzającą WIOF Sicav, Parex banka,znaczącym podwyższeniem swej oceny w systemie ratingowym.

Podwyższona ocena sprawia, że Parex banka znalazła się na wyjątkowejpozycji, będąc jedyną prywatną instytucją finansową w Krajach Bałtyckich,która otrzymała długoterminową ocenę depozytów BAa3/inwestycje,umacniając tym samym pozycję Parex banka jako największej spółkiinwestycyjnej w krajach Bałtyckich.

Poprawa oceny wiąże się z wprowadzoną przez agencjęMoody’s metodologią JDA (joint-default analysis) pozwalającą na bardziejprzejrzystą ocenę zewnętrznego wsparcia dla banków np. od akcjonariuszy lubrządu. Prestiżu i wagi tej nagrodzie dodaje silnie zaznaczona obecnośćagencji Moody’s na świecie (ponad 9.000 rachunków klientów w 2 400instytucjach międzynarodowych).

WIOF gratuluje Parex banka sukcesu.