20.02.2007

Privatbanka ogłasza, że wyniki 2006 były najlepsze w historii.

Wstępny wynik 64,3 mln SKK przed opodatkowaniem oznacza 50-procentowywzrost wobec roku 2005. Współmierność własnych środków Privatbankawyniosła 22.68% pod koniec grudnia 2006 r.. Wartość ta znacznieprzewyższyła 8% poziom, ustalony przez NBS (Narodowy Bank Słowacji).

Te wspaniałe wyniki pokazują, że Privatbanka z sukcesem wdrożyłastrategię swego działania, zapewniając sobie dobrą pozycję na słowackimrynku finansowym na rok 2007 i lata następne.