14.04.2011

 

Matthew Jamurtas

Menedżer portfelowy

New Mellon Asset & Wealth Management S.A.

 

 

PRZEGLĄD

Globalne ocieplenie wciąż trwa. Społeczeństwa wraz z gospodarkami przechodzą na modele o niskim wytwarzaniu węgla. Zapotrzebowanie na źródła czystej energii rośnie, a inwestycja w ekologiczny sektor energetyczny ma potencjał ogromnego wzrostu. WIOF Green Energy Performance Fund zarządzany jest przez topową spółkę inwestycyjną, z 25 letnim doświadczeniem, zarządzającą lokalnymi i międzynarodowymi funduszami. Fundusz oferuje inwestorom szansę wzięcia udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym o dużym potencjale wzrostu.  Fundusz skupia się na długoterminowym wzroście wartości aktywów, inwestuje w akcyjne i związane z akcjami papiery wartościowe światowego sektora energii odnawialnej, dobiera spółki o stabilnym przychodzie w długim okresie czasu, które posiadają możliwości wzrostu oraz poważany zespół zarządzający.

 

WZROST ZIELONEJ ENERGII

Tradycyjne paliwa wydobywcze postrzegane są już nie tylko jako szkodzące ale także jako źródło przychodów zmiennych i niepewnych.  Ostatnie wydarzenia w Afryce Północnej przywołują wiele pytań dotyczących pewności istniejącego sektora surowców paliwowych. Ceny paliw gwałtownie wzrosły z powodu politycznej destabilizacji - tej sytuacji są świadome obecne rządy i korporacje i wzmaga ona wątpliwości co do tradycyjnych źródeł i dostaw energetycznych. Nawet przed wybuchem rewolucji w krajach MENA, instytucje nadzoru ostrzegały, że era taniej ropy się skończyła.

 

Te i kolejne czynniki nakręcają sektor Zielonej Energii:

 

  • Potrzeba zredukowania swojej zależności od paliw wydobywczych takich krajów jak Chiny i Indie napędzi rynek energii odnawialnej  w 2011 roku i w latach kolejnych.

  • Kraje zmieniają swój kierunek na efektywne wykorzystanie energii, aby zyskiwać na łatwych do wdrożenia cięciach zużycia energii i redukcji emisji.

  • Większość spółek sektora Zielonej Energii ogłosiła dobre wyniki za rok 2010 i zanotowała dwu cyfrowe wzrosty w 2011 roku.

  • Instytucje państwowe mają coraz mniejsze znaczenie w stosowaniu rozwiązań energii odnawialnych, ponieważ zielone technologię są co raz tańsze i bardziej konkurencyjne wobec paliw tradycyjnych.

 

Rządy i politycy są również coraz bardziej świadomi zysków - tak politycznych jak i ekologicznych - płynących ze wspierania zielonej energii. Co raz więcej krajów skupia swoja politykę na ważnych źródłach odnawialnych i oczekuje się, że do 2050 roku energia zielona będzie przynosić 46% produkcji globalnej elektryczności, a do 2030 wymagać będzie 10 mld USD inwestycji. Wynik inwestycyjny w energię zieloną do roku 2010 szacuje się na 200 mld USD.

 

IMPONUJĄCY POTENCIAŁ

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, inwestycja w sektor energii odnawialnej może przynieść potencjalne imponujące wyniki. Zielona energia szczyci się także szeroką gamą możliwości inwestycyjnych zaczynając od energii z wiatru, słońca, wody, sektora energii geotermalnej po sektory przechowywania energii i jej wydajności. Te sektory pokazały i wciąż pokazują imponujące wzrosty, szczególnie sektor słoneczny, którego objętość globalna ma się podwoić do 2014 roku.

 

Produkcja sektora słonecznego

Produkcja sektora słonecznego

 

Potencjał sektora Zielonej Energii można także potwierdzić świetnym wynikiem Funduszu na poziomie 6, 4% w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku.

Wyniki sektorów LED i oświetleniowego także wyróżniają się na rynku. Rynek LED ma potroić się do roku 2015, z powodu wybuchu popytu na telewizję i oświetlenie LED. W ostatnim roku zaobserwowano podobny wzrost popytu na wymianę na oświetlenie LED.

 

Oczekiwany wzrost rynku LED

Oczekiwany wzrost rynku LED

 

Szybko rosnące rynki, popyt przewyższający produkcję i fenomenalne inwestycje z podmiotów państwowych i prywatnych to wszystko cechy charakterystyczne tego sektora, który jest dziś jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych.

 

PRZEGLĄD RYNKU

Perspektywy sektora Energii Odnawialnej są pozytywne, ze względu na rekordowe inwestycje w tym roku, jak również w przyszłych latach.  Potrzeba zmiany na ekonomię surowco-oszczędną jest dziś wyraźniejsza niż kiedykolwiek. Energia Odnawialna stawowi obecnie około 5% produkcji  energii elektrycznej na świecie. Ropa naftowa pozostanie najistotniejszym paliwem w ciągu następnych dwóch dekad, jednakże jej udział w podstawowym koszyku energetycznym będzie spadał za sprawą rosnących cen tego paliwa, a co za tym idzie- rządowych działań promujących oszczędność ropy naftowej we wszystkich sektorach.  Co więcej, katastrofa nuklearna w Japonii zwiększyła zainteresowanie rządów spółkami z sektora Energii Odnawialnej, jak również postawiła pod znakiem zapytania plany budowy kolejnych elektrowni tego typu. Chiny, Niemcy i Wlk. Brytania oznajmiły, że zweryfikują kwestie związane z energią nuklearną zanim wznowią prace nad kolejnymi elektrowniami. Panujące obecnie nastawienie do poszczególnych sektorów energetycznych daje wyraźny sygnał, iż przedsiębiorstwa Energii Odnawialnej są szczególnie interesujące.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

 

New Mellon Asset & Wealth Management (NEW MELLON) jest niezależną, należącą do pracowników spółką zarządzającą aktywami, kierowaną przez zespół z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu lokalnymi i międzynarodowymi funduszami. Spółka została założona w 2006 roku w Atenach (MELLON pochodzi od słowa greckiego “ΜΕΛΛΟΝ“oznaczającego przyszłość), skupia się w szczególności na inwestycjach globalnych, związanych ze zmianą klimatu, energią odnawialną, wydajnością, zarządzaniem odpadami i recyclingiem. ΝΕW MELLON rozwinął i przetestował proces inwestycyjny dostosowany do unikalnych cech sektora Zielonej Energii.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.