20.02.2007

Privatbanka oznamuje svoj najziskovejší rok k dnešnému dňu.

Predbežné zisky pred zdanením SKK 64.3mil ukazujú 50-percentný nárastv porovnaní s číslami v roku 2005. Adekvátnosť vlastných zdrojovPrivatbanky dosiahla do konca decembra 2006 objem 22.68 %, číslo, ktoréznačne prekročilo 8-percentný stupeň stanovený Národnou bankouSlovenska.

Tieto vynikajúce výsledky dokazujú, že Privatbanka úspešneimplementovala svoju obchodnú stratégiu a tým si zabezpečila dobrú pozíciuna slovenskom finančnom trhu v roku 2007 a naďalej.