05.07.2006

Slovenský trh kolektívneho investovania sme obohatili o nový produkt –Strategy Konto Schweiz, ktorý sa svojou štruktúrou správy aktív zaradzujemedzi veľmi atraktívne formy investovania v Nemecku…

Kus Švajčiarska na Slovensku

Určite ste už postrehli, že sa Slovenskom trhu objavil nový investičnýprodukt, Strategy Konto Sweiz. Tento sporiaci plán, ktorý spravuje renomovanáspoločnosť AIG Private Bank Zuriich, je overený v Nemecku, kde svetovýlíder v poskytovaní finančných služieb spolupracuje už viac ako dvedesiatky rokov s renomovaným maklérom.

Okrem možnosti investovať pravidelne je možné využiť skúsenosti sosprávou aktív spoločnosťou AIG aj vo forme jednorázového vkladu, ktorámá všetky atribúty špičkovej investície. A to všetko je možné urobiťuž od 10.000 korún.

Preto si myslím, že sa oplatí mať kus Švajčiarska v portfóliuvýznamných klientov.

Maroš Stanislav