01.02.2007

2007: Początek okresu „Reformy funduszy inwestycyjnych“ w EuropieŚrodkowej

Konferencja dotycząca reformy funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowejodbyła się 10 i 11 paźdz­iernika 2006 roku w Pradze i Bratysławie.

Download video here