25.03.2010

Standard & Poor's Ratings Services (S&P) korigoval svoj výhľadIndie z negatívneho na stabilný. S&P súčasne potvrdili Indii ratingdlhodobých záväzkov na úrovni BBB a rating krátkodobých záväzkov naúrovni A-3 rating, keďže spoločnosť očakáva v najbližších rokochzlepšenie fiškálnej situácie krajiny a udržanie silného rastovéhopotenciálu.

Revízia výhľadu odráža stanovisko S&P's, že by sa fiškálnasituácia Indie mohla začať zlepšovať a že jej ekonomika môže zotrvať naceste silného rastu. Standard & Poor's však bude aj naďalej sledovaťopatrenia vlády pri kontrole nad verejnými financiami. Nezávislý ratingIndie sa môže zvýšiť, ak bude vláda skutočne pokračovať v znižovanídeficitov verejných financií. Naopak, ak vláda bude pokračovaťv uvoľňovaní fiškálnej politiky alebo ak budú existovať prekážkyv monetárnej, finančnej a ekonomickej politike, ktoré budú znižovaťvyhliadky strednodobého rastu Indie, môže to mať za následok tlak naznižovanie ratingu.

Viac informácií o ratingoch spoločnosti S&P's nájdete na: http://in.reuters.com/…023520100318