17.03.2010

Spoločnosť Markaz oznámila svoje finančné výsledky za rok2009. Spoločnosť vykázala čistý zisk 2,54 mil KD alebo 6 fil za podielv porovnaní s čistou stratou vo výške 18,77 KD v roku 2008.

Spoločnosti sa počas krízy darilo dobre. Dôvodom boli zdravé finančnévýkazy spoločnosti v prípade kvality aktív a nízkeho pomeru dlhovk vlastného majetku. Okrem toho si spoločnosť posilnila aj svoju pozíciu natrhu v rámci regiónu a dosiahla zaujímavé výnosy pre svojich akcionárov.Takto sa dostala do popredia ako vyhľadávaný investičný partner v rámciMENA, na ktorého sa zameriavali medzinárodné inštitúcie. Popredný správcainvestícií v rámci Európy si vybral spoločnosť “Markaz” ako svojhoinvestičného poradcu na základe skúseností v danom odbore apredchádzajúcej výkonnosti. Na základe interného prieskumu spravujespoločnosť “Markaz” podstatnú časť podielu na trhu v oblasti riadeniafondov GCC. Spoločnosť sa vyšplhala na 4.miesto v rámci GCC s ohľadom naveľkosť spravovaných aktív a udržala si vedúcu pozíciu na trhuv Kuvajte. Okrem toho spoločnosť Standard & Poor’s udelila za fondy„Mumtaz“ a „Gulf“ hodnotenie „A“, ktoré sú dôkazom o vysokejúrovni pri dodržiavaní investičných postupov a konzistencii záznamov.

Kuwait Financial Centre S.A.K. „Markaz“, ktoré malo k 31. decembru2009 pod správou aktíva v hodnote viac ako 865 mil. KD (3,02 mld. USD),bolo založené v roku 1974 a stalo sa jednou z popredných správcovskýchspoločností a investičných bankových inštitúcií v regióne arabskéhozálivu. Spoločnosť “Markaz” bola kótovaná na Kuvajtskej burze cennýchpapierov (KSE) v roku 1997.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.markaz.com/…_Single.aspx?…