Series 6 - GBP

Lombard 82 - Bonds Series 6 - GBP je strednodobý korporátny dlhopis emitovaný fondom Lombard 82 Securitisation Fund, ktorý nie je určený pre verejnú ponuku.

 • Názov dlhopisu: Lombard 82 - Bonds Series 6 - GBP
 • ISIN: LU0667540651
 • Bloomberg kód:
 • Telekurs:
 • Typ investora: skúsený investor
 • Správcovská spoločnosť: Xantis S.A.
 • Prevodný agent, registrátor a agent pre kalkulácie: Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.
 • Jurisdikcia: Luxembursko
 • Upisovacie obdobie: priebežné
 • Mena: GBP
 • Minimálna investícia: 125 000 GBP
 • Nominálna hodnota: 1 GBP
 • Parita emisie: 100 %
 • Frekvencia vyplácania kupónu: štvrťročne
 • Úroková sadzba: 4 % p.a.
 • Splatnosť: 1. august 2021