27.08.2009

Dnia 30 lipca 2009, Parex otrzymał długoterminową stabilną ocenę odmiędzynarodowej agencji ratingowej Moody’s Investors Service, kończąc tymsamym proces ewaluacji rozpoczęty w grudniu 2008, który początkowo miał daćniższy rating. Moody’s zatwierdził także wcześniejszy rating siłyfinansowej – E ze stabilną prognozą i ratingiem krótkoterminowymNot-Prime.

Pozytywna ocena pokazuje, że Parex dobrze przebrnął przez kryzys w2008 roku i ustabilizował swoją pozycję, dzięki temu wiemy że funduszeWIOF pozostają w dobrych rękach pod względem zarządzania. W celu uzyskaniawięcej informacji prosimy wejść na stronę: http://www.parexgroup.com/